(KR) 070-4076-0053 / (VN) 0274-371-2765

SPECIALTY PACKAGING

Các ý tưởng cho việc bảo vệ các sản phẩm mà ở đó các va chạm mạnh có thể bị ảnh hưởng.

PE, EVA foamvới cấu trúc đặc biệt và khả năng chống thấm sẽ là sự lựa chọn cho việc đóng gói các sản phẩm như máy tính, các dụng cụ y tế, máy ảnh, v.v

.