(KR) 070-4076-0053 / (VN) 0274-371-2765

ĐỤC LỖ

Máy đục lỗ 5EA. : 5EA

Loại máy này có thể đục lỗ EVA, AT, PU, PE va mot số loại da khác. Đường kính của lỗ: 1.5mm, 2mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm