(KR) 070-4076-0053 / (VN) 0274-371-2765

MÁY CẮT

Máy cắt dọc : 10EA
Máy này dung đẻ cắt EVA, AT, PE theo hướng thẳng đứng


Máy cắt phương nắm ngang : 2EA
Máy này dung đẻ cắt E.V.A, P.U và Filter.


Auto Cutting Machine : 6EA
May cắt 6EA dung để cắt AVA, AT, PU va filter.


SKI WAVING Machine : 66EA
Máy mài 66EA, dùng để mài các cạnh của EVA, AT, PE,v.v