(KR) 070-4076-0053 / (VN) 0274-371-2765

CHẾ TẠO

Sự đa dạng trong các phương pháp chế tạo cho phép các nhà thiết kế cắt, ép nóng theo khuôn ở bất kỳ hình dạng nào Họ có thể chọn bất ky phương thức nào sau đây:

Ép nóng, cắt dập, ép keo, mài, v.v.v